(Last Updated On: 27 października 2011)

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych stanowią, że dane te powinny być zabezpieczone, a służące temu środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od kategorii danych objętych ochroną


Więcej … Źródło: W jaki sposób pracodawca powinien przechowywać i chronić dane swoich pracowników

Oceń artykuł