(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

Pytanie: Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód ciężarowy. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza jedynie kwotę stanowiącą iloczyn kilometrów przejechanych w danym miesiącu i stawki za 1 km. Ze względu na fakt, że ten samochód jest wykorzystywany w działalności spółki w różny sposób (np. korzystają z niego pracownicy – zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych), pojawiają się wątpliwości dotyczące szczegółowego rozliczania kosztów.

Więcej … Źródło: W jaki sposób rozliczać koszty związane z użytkowaniem samochodu wziętego w leasing?