(Last Updated On: 25 stycznia 2011)

Czy nadal obowiązują przepisy kodeksu spółek handlowych przewidujące obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w jawną po przekroczeniu wskaźników powodujących obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?


Więcej … Źródło: W jaki sposób wspólnicy mogą dokonać przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Oceń artykuł