(Last Updated On: 30 listopada 2010)

Każdy wspólnik spółki jawnej może wystąpić do sądu z żądaniem jej rozwiązania ? jeśli zajdą ważne ku temu powody. Gdy powody te zaistnieją tylko po stronie jednego wspólnika, np. gdy rozpoczął działalność konkurencyjną, pozostali wspólnicy w pozwie skierowanym do sądu mogą żądać jego wyłączenia


Więcej … Źródło: W jakich przypadkach dopuszczalne jest rozwiązanie spółki jawnej

Oceń artykuł