(Last Updated On: 1 marca 2011)

Członkowie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa wybierani są uznaniowo, procedury ich naboru są nieprzejrzyste, zaś do rad nadzorczych i zarządów spółek trafiają często osoby bez odpowiednich kompetencji. Nie taki był cel zmian deklarowanych przez premiera


Więcej … Źródło: W konkursach do rad nadzorczych resortowi urzędnicy są uprzywilejowani

Oceń artykuł