(Last Updated On: 31 maja 2011)

W nowym roku akademickim więcej studentów otrzyma stypendia socjalne, ponieważ zmienia się podstawa dofinansowania studentów z najuboższych rodzin. Stypendia naukowe zaś będą mieć wyższą rangę i otrzymają je najlepsi studenci – poinformowała minister Barbara Kudrycka.

BE32RAsaICk - W nowym roku akademickim więcej studentów otrzyma stypendia socjalne

Więcej … Źródło: W nowym roku akademickim więcej studentów otrzyma stypendia socjalne