(Last Updated On: 20 października 2011)

W trakcie trwania postępowania cywilnego możliwe jest przedłużenie terminu do dokonania określonych czynności zakreślonego przez sąd. W jakich przypadkach uczestnik postępowania może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedłużenie takiego terminu?

Więcej … Źródło: W postępowaniu cywilnym można wystąpić o przedłużenie wyznaczonego terminu

Oceń artykuł