(Last Updated On: 19 października 2011)

Brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu karnym umorzonym z powodu śmierci oskarżonego jest niezgodny z konstytucją ? orzekł Trybunał Konstytucyjny.


Więcej … Źródło: W przypadku śmierci oskarżonego pokrzywdzonemu należy zwrócić koszty adwokackie

Oceń artykuł