(Last Updated On: 22 marca 2011)

Aby nie stracić prawa do powołania zarzutów i dowodów w toku procesu, pozwany przedsiębiorca musi podać je w odpowiedzi na pozew, którą wnosi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pozwu.


Więcej … Źródło: W sporze między firmami zawsze musi być odpowiedź na pozew

Oceń artykuł