(Last Updated On: 10 maja 2011)

kodeks pracy – Każdy pracownik może występować do pracodawcy o zmianę swoich warunków pracy lub płacy. Jeżeli z żądaniami występuje większa grupa osób, przepisy prawa pracy wprowadzają mechanizm polubownego rozwiązywania takiego sporu.

Xk8uHOxXwpk - W sporze zbiorowym związek zawodowy reprezentuje załogę

Więcej … Źródło: W sporze zbiorowym związek zawodowy reprezentuje załogę