(Last Updated On: 20 stycznia 2011)

Styczeń 2011 roku jest miesiącem, w którym na pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne ciążą szczególne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem poprzedniego roku. Jednocześnie w związku z uzyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne celowe będzie dokonanie przeglądu ewentualnych zaległości wobec PFRON.


Więcej … Źródło: W styczniu upływają terminy złożenia rocznego rozliczenia wpłat na PFRON

Oceń artykuł