(Last Updated On: 16 listopada 2011)

Generalny wykonawca, który buduje obiekt na podstawie umowy o roboty budowlane, może powierzyć podwykonawcy wykonanie pewnego zakresu zaplanowanych prac. Czy jednak taka współpraca uzależniona jest od spełnienia określonych warunków?


Więcej … Źródło: W umowie trzeba określić roboty dla podwykonawcy

Oceń artykuł