(Last Updated On: 24 marca 2011)

Wpis w księdze wieczystej dokonany na podstawie wadliwej decyzji nie przenosi własności na nabywcę. Nie ma znaczenia fakt, czy w tym czasie stwierdzono nieważność takiej decyzji.


Więcej … Źródło: Wadliwa decyzja o wpisie do księgi wieczystej nie przenosi własności

Oceń artykuł