(Last Updated On: 21 stycznia 2017)

Od pierwszego marca 2014 roku wzrasta wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS, KRUS oraz inne instytucje. Niestety, planowana waloryzacja będzie jedną z najniższych w ostatnich latach. Najniższe świadczenie emerytalne wzrośnie zaledwie o… 14,19zł. Co oznacza to dla emerytów i rencistów, którzy postanowili dorabiać?

Waloryzacja emerytur 2014

Ile wynosić będą emerytury w 2014 roku? Takie pytanie zadaje sobie wielu emerytów, którzy liczą na marcową podwyżkę otrzymywanych świadczeń. Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent z całą pewnością nie zrekompensuje rosnących kosztów utrzymania. I choć więcej dostaną wszyscy, to kwoty są tak niskie, że większość emerytów i rencistów nie odczuje przypływu gotówki w domowym budżecie. Oznacza to, że jeszcze więcej osób niż dotychczas może poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów. Taki scenariusz jest tym bardziej prawdopodobny, że już teraz część osób musi wybierać pomiędzy zakupieniem lekarstw a podstawowych produktów spożywczych.

Czym jest waloryzacja emerytur?

W założeniu waloryzacja niweluje wszelkie negatywne wpływy inflacji na wypłacane przez państwo świadczenia. W teorii zatem wzrost wysokości emerytur i rent ma umożliwić beneficjentom utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Warto pamiętać, że coroczna marcowa podwyżka dotyczy wszystkich, którzy pobierają emerytury oraz renty.

Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą również ci, którzy otrzymują świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne czy korzystają z tak zwanych pomostówek. Poza emerytami i rencistami, którym świadczenia wypłacane są przez ZUSu lub KRUSu, waloryzacja obejmuje także seniorów, którzy otrzymują emerytury z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Waloryzacja emerytur
Waloryzacja emerytur 2014

Jak wylicza się wysokość waloryzacji?

Jak wspomniano powyżej, emeryt w 2014 roku nie może liczyć na wiele. Wszystkiemu winny jest sposób wyliczania podwyżki. O jej wysokości decyduje tak zwany wskaźnik waloryzacji. Na ten zaś składają się dwa elementy. Pierwszym jest wysokość inflacji, czyli wzrost cen towarów i usług. Drugi wiąże się ściśle ze wzrostem wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym – przy kalkulowaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę przynajmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń.

W tym roku rząd, tłumacząc się trudną sytuacją finansów publicznych, zdecydował się podnieść świadczenia tylko i wyłącznie o ustawowe minimum. W efekcie każdy rencista i emeryt w 2014 roku dostanie więcej pieniędzy – i to bez konieczności składania wniosku – choć to „więcej” w praktyce nie wystarczy na wiele.

Rozczarowanych jest ponad 9 mln osób

Tegoroczna waloryzacja emerytur bardziej rozczarowała niż ucieszyła. Emeryci i renciści zgodnie mówią, że koszty życia wciąż rosną, zaś zaproponowane przez rząd podwyżki są niewystarczające i urągają ludzkiej godności. Więcej, część świadczeniobiorców zastanawia się, czy to nie kolejny sposób szukania oszczędności w kieszeniach tych, którzy nie są w stanie głośno krzyczeć o swoje prawa. Bo choć świadczenia mogłyby wzrosnąć o 2,5%, to wzrosną tylko o 2,14%. W efekcie ZUS emerytury i renty wypłacać będzie tylko nieco wyższe.

Taka sytuacja może spowodować, że beneficjenci, którzy dotychczas nie myśleli o dodatkowej pracy, będą szukali płatnego zajęcia na „trudnym” rynku pracy. Ile mogą zarobić bez obawy o utratę lub ograniczenie wypłaty części przyznanego już świadczenia?

Sprawdź, ile dostaniesz i ile możesz dorobić do emerytury w 2014!

A konkretnie, na ile może liczyć emeryt w 2014 roku po waloryzacji? Poniżej przedstawiamy tabelkę z wysokością świadczeń, jakie otrzymają beneficjenci już po wprowadzeniu podwyżek w życie.

Zmiany, jak widać nie są duże i mogą sprawić, że wiele osób będzie zmuszonych dorabiać, aby się utrzymać i nabyć środki niezbędne do życia. I choć każdy świadczeniobiorca w legalny sposób może dorabiać do otrzymywanego świadczenia, to w praktyce warto wiedzieć, ile może dorobić emeryt w 2014 roku, a ile rencista, aby nie stracić części lub nawet całego świadczenia!

Dodatkowe pieniądze mogą pomóc w utrzymaniu się, ale mogą też oznaczać kłopoty – ZUS może nawet wstrzymać wypłatę przyznanego świadczenia!

Emerycie, ile będzie wynosiła Twoja emerytura po waloryzacji?

 

Tyle teraz dostajesz
(Kwota netto przed waloryzacją)
Tyle dostaniesz
(Kwota netto po waloryzacji)
717,35 zł 731,54 zł
732,50 zł 747,05 zł
773,00 zł 788,53 zł
813,50 zł 830,00 zł
854,00 zł 871,47 zł
894,50 zł 911,95 zł
935,00 zł 953,42 zł
974,50 zł 994,90 zł
1015,00 zł 1036,37 zł
1055,50 zł 1076,84 zł
1096,00 zł 1118,32 zł
1136,50 zł 1159,79 zł
1177,00 zł 1201,26 zł
1217,50 zł 1242,74 zł
1258,00 zł 1283,21 zł
1297,50 zł 1324,68 zł
1338,00 zł 1366,16 zł
1378,50 zł 1407,63 zł
1419,00 zł 1448,11 zł
1459,50 zł 1489,58 zł
1500,00 zł 1531,05 zł
1540,50 zł 1572,53 zł
1581,00 zł 1613,00 zł
1620,50 zł 1654,47 zł
1661,00 zł 1695,95 zł
1701,50 zł 1737,42 zł

 

* Tabela powstała w oparciu o dane zamieszczone na stronie www.se.pl

 

Ile może dorobić emeryt w 2014? Jak dorabiać, aby nie stracić?

Okazuje się, że po podwyżce emerytury i renty w dalszym ciągu będą głodowe. Ci beneficjenci, którzy zdecydują się dorabiać, muszą pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

>>> Czytaj też: Ile może dorobić emeryt policyjny?

Progi zarobkowe zarówno emerytów, jak i rencistów ulegają zmianie 4 razy w roku kalendarzowym. Mowa tu o 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. W każdym przypadku chodzi o zmiany w maksymalnej wysokości przychodów, po przekroczeniu granicy których, ZUS zawiesza wypłacanie części lub całości świadczenia. I tak, w przypadku, gdy dodatkowe zarobki przekroczą:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa ZUS to organ emerytalno-rentowy zmniejsza wysokość wypłacanego świadczenia,
  • 130%  przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa ZUS to organ emerytalno-rentowy zawiesza wypłacanie świadczenia.

O powyższych kwotach muszą pamiętać beneficjenci, którzy zadają sobie pytanie: „Ile może dorobić rencista w 2014 roku”.

Już pracujesz? To ważne informacje!

Emeryci i renciści, którzy już pracują, powinni znać pułap kwot, które wpływają na obniżenie lub zawieszenie wypłacania świadczenia za okres od 1 grudnia 2013 do 28 lutego 2014 roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2013 roku kwota przychodu, która odpowiada:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 roku wynosi 2 556,20 zł,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 roku wynosi 4 747,30zł.

Inaczej mówiąc, jeżeli beneficjent nie dorabia więcej, niż wskazane powyżej kwoty, to ZUS emerytury ani renty nie będzie mógł zawiesić lub też obniżyć przyznanej wysokości świadczenia. W praktyce powyżej wskazane kwoty są wysokie i tylko nieliczni świadczeniobiorcy je przekraczają. Z drugiej strony trzeba też pamiętać o szarej strefie, która z roku na rok rośnie. Mowa tu oczywiście o osobach, które pracują „na czarno” i ich emerytury w 2014 roku nie będą niższe.

(Nie)legalne zarobkowanie

Przedsiębiorczy emeryci nie zawsze mają szansę pracować w sposób legalny. Trzeba pamiętać, że tak niska waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku spowoduje, że na rynku pracy pojawią się nowi beneficjenci, którzy będą poszukiwać pracy nawet w szarej strefie.

>>> Czytaj też: Jak oszczędzać pieniądze?

Z punktu widzenia emeryta i rencisty korzystniej jest jednak świadczyć pracę w legalny sposób. Odprowadzanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne może podwyższyć świadczenie. Aby tak się stało, wystarczy, że rencista lub emeryt w 2014 roku złoży stosowny wniosek o przeliczenie wysokości otrzymywanego świadczenia i wskaże, że w dalszym ciągu jest aktywny zawodowo. Dzięki temu zyskuje podwójnie – otrzymuje wyższą emeryturę lub rentę oraz wypracowaną kwotę.

Nie wszystkim zabiorą świadczenia

Warto pamiętać, że nie zawsze organ emerytalno-rentowy będzie mógł obniżyć lub zawiesić wypłacanie świadczenia. Niezależnie od wysokości dodatkowych dochodów, w pełnej wysokości wyliczone świadczenie otrzymają osoby, które pobierają rentę inwalidy wojennego, rentę rodzinną po takim inwalidzie lub rentę rodzinną przysługującą po osobie, której śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową. Ponadto ZUS emerytury nie obniży i nie wstrzyma beneficjentom, którzy otrzymują honoraria ze swojej działalności twórczej, jak i artystycznej i to niezależnie od ich wieku. Takie osoby nie muszą obawiać się o to, że ich dodatkowy dochód będzie zbyt wysoki.

Dziękuję Ci za przeczytanie artykułu! Teraz kliknij Lubię to!  i przeczytaj podobne artykuły które Cie zainteresują.

Czytaj więcej: Emerytury