(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierane z abonentami dodatkowo określą sposoby dokonywania płatności, czas trwania umowy promocyjnej oraz zasady umieszczania danych abonenta w spisie.


Więcej … Źródło: Warunki promocji określi umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Oceń artykuł