(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Systemy łączności, zaopatrzenia w wodę czy sieci teleinformatyczne zostaną uznane za infrastrukturę krytyczną. Będą one szczególnie chronione, jeżeli mają znaczenie przynajmniej dla dwóch państw Unii Europejskiej.


Więcej … Źródło: Ważne dla państwa obiekty będą lepiej chronione

Oceń artykuł