(Last Updated On: 29 kwietnia 2013)

W umowie będzie można zapisać maksymalnie 60-dniowy termin płatności, a w przypadku, gdy stroną jest podmiot publiczny – 30-dniowy – to główny zapis ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie w niedzielę, 28 kwietnia. Celem jej wprowadzenia jest skuteczna walka z opóźnieniami w płatnościach i ustalenie sztywnego terminu płatności.

    


Więcej… Źródło: Wchodzi ustawa o terminach zapłaty. Ma zmniejszyć zatory płatnicze

Oceń artykuł