(Last Updated On: 3 lipca 2011)

Indeksy PMI dla sektorów wytwórczych we Włoszech, Hiszpanii, Irlandii i Grecji spadły poniżej poziomu 50 pkt. oddzielającego recesję od polepszającej się koniunktury. O krok od tej bariery jest wskaźnik PMI w Chinach.

Więcej … Źródło: Według wskaźników PMI na peryferiach Europy zaczęła się recesja

Oceń artykuł