(Last Updated On: 13 maja 2011)

Weksel to popularna forma zabezpieczenia wierzytelności używana zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w życiu prywatnym. Prawidłowo wypełniony weksel stanowi potwierdzenie istnienia określonego zobowiązania, które jest wiążące dla wystawcy weksla (trasanta) lub osoby przez niego wskazanej (trasata).

Więcej … Źródło: Weksle „in blanco” – wygodna forma zabezpieczenia wierzytelności