(Last Updated On: 8 marca 2011)

Ujednolicenie kryteriów oceny niepełnosprawności u dzieci do lat 16 spowoduje, że orzeczenia będą mogły otrzymać dzieci cierpiące na głuchoślepotę lub z obniżoną ostrością widzenia.


Więcej … Źródło: Więcej dzieci może otrzymać renty socjalne

Oceń artykuł