(Last Updated On: 17 maja 2011)

Dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na refundację dla firm zatrudniających młodocianych pracowników więcej z nich nauczy się zawodu.

eXFS kOGZo4 - Więcej pieniędzy dla firm zatrudniających młodocianych pracowników

Więcej … Źródło: Więcej pieniędzy dla firm zatrudniających młodocianych pracowników