(Last Updated On: 12 maja 2011)

Spada liczba przedsiębiorców, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzenia swoim pracownikom. Spada także liczba skarg na temat zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników oraz dotyczących niewypłacania różnego rodzaju świadczeń.

Więcej … Źródło: Więcej pracowników dostaje pensje na czas