(Last Updated On: 26 maja 2011)

Umowa przedwstępna z deweloperem może zostać sporządzona na piśmie w formie aktu notarialnego albo tylko w formie pisemnej. Jednak tylko zawarta w formie aktu notarialnego zabezpiecza w sposób właściwy uprawnienia konsumenta.

ZBJk659VOyM - Więcej uprawnień gwarantuje nabywcy mieszkania akt notarialny

Więcej … Źródło: Więcej uprawnień gwarantuje nabywcy mieszkania akt notarialny