(Last Updated On: 20 lipca 2011)

Większościowy akcjonariusz notowanej od 2006 roku na GPW w Warszawie spółki Famur S.A. (GPW:FMF), firma TDJ S.A., 18 lipca podpisała z Inwest „GLINIK” Sp. z o.o. umowę przyrzeczoną dotyczącą przejęcia Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic.

Więcej … Źródło: Większościowy udziałowiec spółki Famur zakończył transakcję przejęcia Glinika

Oceń artykuł