(Last Updated On: 1 grudnia 2011)

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określono inwestycje, dla których zawsze lub w pewnych sytuacjach trzeba dokonać oceny oddziaływania na środowisko. Czy przy innych inwestycjach nie jest to wymagane?


Więcej … Źródło: Wiele inwestycji wymaga oceny wpływu na obszar Natura 2000

Oceń artykuł