(Last Updated On: 14 kwietnia 2011)

Jeszcze zanim sąd wyda wyrok, wierzyciel ma prawo domagać się zabezpieczenia roszczeń. W każdej sprawie cywilnej, którą rozpoznaje sąd powszechny lub polubowny, może zażądać zajęcia ruchomości lub ustanowienia hipoteki.

TGwmvTTog8g - Wierzyciel może zapobiec ukryciu majątku dłużnika

Więcej … Źródło: Wierzyciel może zapobiec ukryciu majątku dłużnika