(Last Updated On: 31 grudnia 2010)

Bank będzie mógł dokonać podziału hipoteki, która zabezpiecza kilka wierzytelności. Wpis nowych hipotek do księgi wieczystej nastąpi na podstawie oświadczenia wierzyciela.


Więcej … Źródło: Wierzyciele będą mogli dzielić hipoteki

Oceń artykuł