(Last Updated On: 24 marca 2011)

Współpraca w zakresie zatrudniania skazanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej to główny cel podpisanego dzisiaj porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej – podaje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

tuBnpK w4mU - Więźniowie będą przeciwdziałać powodzi

Więcej … Źródło: Więźniowie będą przeciwdziałać powodzi