(Last Updated On: 16 listopada 2011)

Wspólnik spółki kapitałowej, który oddał swój jeden udział w spółce drugiemu, „iluzorycznemu” wspólnikowi, ale jest właścicielem pozostałych udziałów, nie może się zatrudnić w spółce na podstawie umowy o pracę – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.


Więcej … Źródło: Właściciel 99 proc. udziałów w spółce nie jest jej pracownikiem

Oceń artykuł