(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Do przekazania samorządowej szkoły stowarzyszeniu niezbędna jest odpowiednia umowa lub jej likwidacja. W tym pierwszym przypadku ograniczeniem jest liczba uczących się w danej placówce oświatowej uczniów. Nie może ona przekraczać 70 osób

gtwL9gM cqk - Wójt może przekazać szkołę stowarzyszeniu

Więcej … Źródło: Wójt może przekazać szkołę stowarzyszeniu