(Last Updated On: 25 listopada 2011)

Work Service S.A., polska firma z sektora usług personalnych, opublikowała 24 listopada 2011 roku prospekt emisyjny przygotowany w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji. W ramach oferty Work Service zaoferuje 20 mln akcji, co stanowi łącznie 32,41 proc. wszystkich akcji spółki.

Więcej … Źródło: Work Service opublikował prospekt emisyjny

Oceń artykuł