(Last Updated On: 17 listopada 2011)

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można będzie od nowego roku wpisać pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw firmy. Informacje o nim i o zakresie spraw objętych pełnomocnictwem powinny znaleźć się we wniosku o wpis do CEIDG.


Więcej … Źródło: Wpisanie pełnomocnika do elektronicznej ewidencji obniży koszty prowadzenia firmy

Oceń artykuł