(Last Updated On: 24 grudnia 2010)

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Więcej … Źródło: Wspólnicy mogą wyrazić zgodę, aby zgromadzenie odbyło się poza siedzibą

Oceń artykuł