(Last Updated On: 8 grudnia 2011)

Doświadczenie pokazuje, że więcej dzieci rodzi się w tych krajach, gdzie dba się o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Niż demograficzny to poważny problem. Obecnie najlepszą odpowiedzią na wyzwania demograficzne jest wydłużenie czasu pracy osób starszych – takie są główne wnioski z panelu społeczne aspekty zatrudnienia i demografii zorganizowanego w ramach Wspólnego Spotkania Parlamentarnego w Brukseli

Więcej … Źródło: Wydłużanie wieku emerytalnego odpowiedzią UE na niż demograficzny

Oceń artykuł