(Last Updated On: 28 kwietnia 2011)

Wydobywanie żwiru i piasku dla zaspokojenia potrzeb własnych, np. remontu obiektów gospodarskich, nie będzie wymagało koncesji.

JP6S6a7d6wM - Wydobycie piasku przez właściciela na własne potrzeby bez koncesji

Więcej … Źródło: Wydobycie piasku przez właściciela na własne potrzeby bez koncesji