(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Wykonanie polecenia może być nałożone jedynie na spadkobiercę albo na zapisobiorcę. Nie można w testamencie zobowiązać do tego innej osoby. Zobowiązany odpowiada za wykonanie polecenia tylko do wartości otrzymanego spadku.


Więcej … Źródło: Wykonania polecenia mogą żądać wszyscy spadkobiercy

Oceń artykuł