(Last Updated On: 26 maja 2011)

Usunięcie z artykułu naukowego kilku tez, jako nieznajdujących podstaw w konkretnej dziedzinie nauki, zmienia zawartość merytoryczną artykułu. Osoba, która dokonała takich poprawek, może być uznana za współautora.

ulD58bIlzw - Wykreślenia z artykułu także mogą być uznane za twórczość

Więcej … Źródło: Wykreślenia z artykułu także mogą być uznane za twórczość