(Last Updated On: 11 marca 2011)

Dłużnik, który uregulował swoje zobowiązania, ma prawo domagać się od wierzyciela, aby wystąpił z wnioskiem o usunięcie informacji o jego zadłużeniu z biura informacji gospodarczej.

WYYbESHaBlw - Wykreślenie z listy dłużników następuje po spłacie zobowiązania

Więcej … Źródło: Wykreślenie z listy dłużników następuje po spłacie zobowiązania