(Last Updated On: 8 marca 2011)

Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną z urzędu należy się pełnomocnikowi, także gdy stwierdzi on brak podstaw do złożenia skargi.


Więcej … Źródło: Wynagrodzenie za pomoc prawną przysługuje mimo braku skargi

Oceń artykuł