(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Rada gminy jest uprawniona jedynie do zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Nie może natomiast ustalać wysokości opłaty za wodę.


Więcej … Źródło: Wysokość opłaty za wodę ustala przedsiębiorstwo, a nie urząd

Oceń artykuł