(Last Updated On: 29 kwietnia 2011)

Uniemożliwienie organowi przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzasadnia odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

r91CsdolqPw - Wywiad środowiskowy niezbędny do uzyskania zasiłku z pomoc społecznej

Więcej … Źródło: Wywiad środowiskowy niezbędny do uzyskania zasiłku z pomoc społecznej