(Last Updated On: 22 kwietnia 2011)

Pod koniec marca rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt PICADOO – innowacyjna reklama online – zwycięzca ubiegłorocznej edycji Konkursu na e-biznes.

Więcej … Źródło: Wywiad z twórcami Picadoo