(Last Updated On: 25 stycznia 2011)

Rada Legislacyjna może teraz żądać od organów administracji rządowej informacji i materiałów dotyczących opracowywanych przez nie projektów dokumentów.


Więcej … Źródło: Wzrośnie poziom rządowych projektów dzięki Radzie Legislacyjnej

Oceń artykuł