(Last Updated On: 8 kwietnia 2011)

Pomiędzy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia nieruchomości na własność przez zasiedzenie a zbyciem jej z poszkodowaniem byłych właścicieli istnieje zwykły związek przyczynowy. Dlatego Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za działania sądu, który do tego doprowadził.

xs36jsj07XE - Za błędne decyzje trzeba zapłacić

Więcej … Źródło: Za błędne decyzje trzeba zapłacić