(Last Updated On: 26 listopada 2011)

Wytwarzanie biogazu rolniczego lub produkowanie z niego energii elektrycznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie obowiązki informacyjne obciążają producentów biogazu rolniczego?


Więcej … Źródło: Za lekceważenie obowiązków informacyjnych producentom biogazu rolniczego lub energii elektrycznej grożą kary

Oceń artykuł