(Last Updated On: 13 kwietnia 2011)

Na każdym etapie prowadzenia testowych badań klinicznych uczestników dochodzi do przetwarzania danych osobowych biorących w nich udział. Obowiązek ich prawidłowego przetwarzania spoczywa na instytucjach przeprowadzających eksperyment i sponsorze.

OoYGt8WuVJ0 - Za nieprawidłowe przetwarzanie dany osobowych przy testowym badaniu klinicznym grozi kara

Więcej … Źródło: Za nieprawidłowe przetwarzanie dany osobowych przy testowym badaniu klinicznym grozi kara