(Last Updated On: 25 marca 2011)

Brak orzeczenia o winie organu rentowego nie pozbawia ubezpieczonego prawa do odsetek za nieterminowe przyznanie emerytury. Jednak w takim przypadku musi on ponownie skierować sprawę do sądu.


Więcej … Źródło: Za nieterminową decyzję o przyznaniu emerytury ZUS wypłaci odsetki

Oceń artykuł