(Last Updated On: 5 grudnia 2011)

Zasady ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej i rodzaje kar określa art. 108 kodeksu pracy. Czym powinien kierować się pracodawca przy wyborze określonej kary?


Więcej … Źródło: Za nieumyślne naruszenie obowiązków też można zostać ukaranym

Oceń artykuł