(Last Updated On: 31 stycznia 2011)

Prywatne placówki opieki jak domy pomocy społecznej są zobowiązane do uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie działalności. Taki obowiązek ma gwarantować, że będą zapewniać mieszkańcom odpowiednią opiekę.


Więcej … Źródło: Za złe warunki opieki DPS-y płacą kary w wysokości nawet 40 tys. zł

Oceń artykuł