(Last Updated On: 24 października 2011)

Firmy, chcąc zwiększyć przychody i zminimalizować ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów, próbują w umowach przerzucać na kontrahentów koszty związane ze zmianą podatków i innych opłat mających wpływ na wysokość ceny. Doliczanie do ceny dodatkowych opłat wymaga odpowiednich (..)

Więcej … Źródło: Żądanie od kontrahenta dodatkowych opłat

Oceń artykuł